Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

WilTec Wildanger Technik GmbH
reprezentowana przez prezesa Bernd Wildanger, Frank Wildanger

Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Niemcy
Telefon: +49 (0)2403-9779770
E-Mail: service@wiltec.info
VAT UE.: DE233170854
 
Nr rej. WEEE: DE45283704
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Aachen
Numer w rejestrze handlowym HRB 12199
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV:
Herr Bernd Wildanger
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Deutschland
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Od 24.06.2021 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.